X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

OX 10.3.9

Được đăng

Can I get a version of Firefox to work with my old Mac using OX 10.39 or does anyone know how I can upgrade to OX 10.4?

Can I get a version of Firefox to work with my old Mac using OX 10.39 or does anyone know how I can upgrade to OX 10.4?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/312.9 (KHTML, like Gecko) Safari/312.6

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17530 giải pháp 158508 câu trả lời
Được đăng

Firefox 2.0.0.20 is the last release that runs on Mac OS X 10.2 and 10.3 See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox

Mac: http://download.mozilla.org/?product=firefox-2.0.0.20&os=osx&lang=en-US

Firefox 2.0.0.20 is the last release that runs on Mac OS X 10.2 and 10.3 See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox Mac: http://download.mozilla.org/?product=firefox-2.0.0.20&os=osx&lang=en-US