Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

OX 10.3.9

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can I get a version of Firefox to work with my old Mac using OX 10.39 or does anyone know how I can upgrade to OX 10.4?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 2.0.0.20 is the last release that runs on Mac OS X 10.2 and 10.3 See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox

Mac: http://download.mozilla.org/?product=firefox-2.0.0.20&os=osx&lang=en-US