Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove a website that I have put in exception list for unauthentic security certifificate?

  • 1 trả lời
  • 75 gặp vấn đề này
  • 5392 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to remove a website that I have put in exception list for unauthentic security certifificate?

URL of affected sites

http://robotax.in

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check if you can find that site in the certificate manager: Tools > Options > Advanced > Encryption: Certificates > View Certificates