Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i turn off sticky keys

  • 5 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 279 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

just started showing sticky key symbol< i do not know how to get it unstuck

This happened

Just once or twice

== i was typing a letter in ma yahoo mail

Tất cả các câu trả lời (5)

more options
more options

How do get my sticky keys unstuck

more options

Donald,

What is your Operating System ?

more options

i am using Windows xp and can't seem to get my keys unstuck -- help!

more options

Quote: If the Use shortcut check box in the Settings for StickyKeys dialog box is selected, you can turn StickyKeys on or off by pressing the SHIFT key five times.

http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/access_stickykeys_turnon.mspx