Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"File" bar

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

The toolbar that has "File", "View", "Tools", "History", etc. has disappeared. How can I get that back?

The toolbar that has "File", "View", "Tools", "History", etc. has disappeared. How can I get that back?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.