X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

where is the settings for firefox in linux it isnt in the same menu as windows?

Được đăng

I am new to linux and am trying to set up firefox securely and i want to change certain settings so i can achieve this goal. I also want to be able to change the default folder for downloads etc...

This happened

Every time Firefox opened

== i started linux

I am new to linux and am trying to set up firefox securely and i want to change certain settings so i can achieve this goal. I also want to be able to change the default folder for downloads etc... == This happened == Every time Firefox opened == i started linux

Giải pháp được chọn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • -The Totem 2.28.1 plugin handles video and audio streams.
  • DivX Web Player version 1.4.0.233

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20091020 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.3

Thông tin chi tiết

non as yet

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5425 giải pháp 40498 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Edit > Preferences

Edit > Preferences

Người tạo câu hỏi

thanks

thanks
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17771 giải pháp 160721 câu trả lời
Được đăng
Menu differences: [http://kb.mozillazine.org/Menu_differences Windows: Tools > Options - Mac: Firefox > Preferences - Linux: Edit > Preferences]