Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

3.6.3(2)dmg wont go off desktop

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

cant get icons Firefox 3.6.3dmg off desktop. when i go to trash - trash turns to eject please reply via email to fix I am only a beginner on computer and also I'M elderly. this happened when i installed free update on the day.

== two days ago when I installed

Giải pháp được chọn

"Eject" is what you're supposed to do to it. :-) See How to download and install Firefox on Mac

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

"Eject" is what you're supposed to do to it. :-) See How to download and install Firefox on Mac