Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I find task manager?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 221 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I can't find the task manager.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Mary.

Firefox doesn't have a task manager: your operating system does. I don't use macs, so I don't know how to open it. You can either way that someone who knows replies to you here, or you can ask Mac related questions to Apple support.