Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is a keyboard shortcut for expanding/contracting current window?

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 727 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gerhard_f

more options

What is the keyboard shortcut for maximizing/minimizing the current window?

Giải pháp được chọn

Open the System menu with Alt+Space N

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Open the System menu with Alt+Space N

more options

Alt-Space to open the system menu doesn't seem to work anymore with Firefox 6 on Windows 7.