Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the hot key for the refresh button?? help

 • 1 trả lời
 • 15 gặp vấn đề này
 • 10443 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I only need to know the Hot key that is all Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can reload a page with Ctrl+R or F5

You can reload the page and bypass the cache with:

* Press and hold Shift and left-click the Reload button.
* Press Ctrl + F5 or press Shift + Ctrl + R (Windows,Linux)
* Press Shift + Cmd + R (MAC)

See Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly and Use mouse shortcuts to perform common tasks in Firefox