Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Find bar does not come up using either Ctrl-F or Edit menu

  • 3 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 89 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

My Find bar isn't coming up, whether I use Ctrl-F or click on Edit--Find. How can I get it back?

This happened

Not sure how often

== just today

My Find bar isn't coming up, whether I use Ctrl-F or click on Edit--Find. How can I get it back? == This happened == Not sure how often == just today

Giải pháp được chọn

I found the solution. Apparently, the window was minimized, but large enough to make me think it was full size. Once I maximized the screen, the Find menu appeared.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you have that problem when running in the Firefox SafeMode? http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode Don't select anything right now, just use "Continue in SafeMode."

If not, see this: http://support.mozilla.com/en-US/kb/troubleshooting+extensions+and+theme...

more options

Giải pháp được chọn

I found the solution. Apparently, the window was minimized, but large enough to make me think it was full size. Once I maximized the screen, the Find menu appeared.

more options

It is possible that the screen is too high and that the status bar and scroll bar fall off at the bottom.

Open the system menu via Alt+Space and see if you can resize that window. See also http://kb.mozillazine.org/Resizing_oversize_window