Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to use 'right click' command of windows in mac firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 92 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

how do i use the windows 'right click commands in mac firefox

This happened

Every time Firefox opened

== begining

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

http://kb.mozillazine.org/Ui.click_hold_context_menus

type about:config in the URL bar and hit Enter Pref Name = ui.click_hold_context_menus Double-click to Toggle to True