Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accidentally quiting Firefox by typing Q (when I meanst to type W) gets Firefox stuck in safe mode; only cure: enter time machine and replace my Profile with an earlier version! Then restart the computer.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Accidentally quitting Firefox [by typing Q when I only meant to close its open window with W] always puts Firefox into 'permanent' safe mode -- and restarting the Mac doesn't get it out of safe mode. Nothing works but opening Time Machine and replacing my user profile with an older one! Most annoying.

This happened

A few times a week

== With Firefox 3.6.3

Accidentally quitting Firefox [by typing Q when I only meant to close its open window with W] always puts Firefox into 'permanent' safe mode -- and restarting the Mac doesn't get it out of safe mode. Nothing works but opening Time Machine and replacing my user profile with an older one! Most annoying. == This happened == A few times a week == With Firefox 3.6.3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What do you mean with 'permanent' safe mode ?

Try http://kb.mozillazine.org/Preferences_not_saved and How to fix preferences that won't save