Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox will not update.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

i have tried everything -- even downloading the newest version and deleting the old. firefox always reverts to the old 2.0.0.3, therefore not supporting newer functionality.

This happened

Every time Firefox opened

== it hasn't updated since 2.0.0.3.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox 2.0.0.20 is the last ever release for Mac OSX 10.3.9 and earlier versions. Get it here: http://download.mozilla.org/?product=firefox-2.0.0.20&os=osx&lang=en-US

more options

this link pulled up nothing! boo. and my operating system is 10.4.11. thanks!