Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firfox closes when opening aena.es

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

Until the last few days opening this site has been fine. However now it just closes firefox down automatically. Works in IE but i don't use IE that often due to it slowing my pc down.

URL of affected sites

http://www.aena.es

Giải pháp được chọn

Hi

I've just removed Java from the computer and the site works fine, was using Java 6.19 for your info.

Thanks for your help. Ian

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Go to about:crashes and tell us your latest crash ID.

more options

It has no data in the crash report. It still does the same, even if i open another window of f/f it closes all windows of f/f that are open

more options

Giải pháp được chọn

Hi

I've just removed Java from the computer and the site works fine, was using Java 6.19 for your info.

Thanks for your help. Ian