Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is "hold down the option key" to get toolbar back?

  • 3 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I lost the toolbar and had instruction to reset tool bars and controls for windows. I was told to hold down the option key. What is option key?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Where did you read that? Option key is on Mac. For Windows, use Alt

more options

Reference to the option key was found in the instructions to Reset toolbars and controls from support Mozilla. Thank you for the info. Pressing the alt key does produce the tool bar temporarily. I can use bookmarks if I act quickly before the toolbar disappears. With your info I will go back and try to get the toolbar back permanently.