Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove history record option from toolbar?

  • 1 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wikiwide

more options

How to remove history record option from toolbar?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Tools->Options->Privacy->History->Firefox will: Never remember history

Does it help you?