X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I want to get rid of Foxfire

Được đăng

I want to take the Mozilla Foxfire program completely off my computer. Where is a live person to help with this issue?

URL of affected sites

http://

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; MDDC; InfoPath.2; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)

I want to take the Mozilla Foxfire program completely off my computer. Where is a live person to help with this issue? == URL of affected sites == http:// == User Agent == Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; MDDC; InfoPath.2; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; MDDC; InfoPath.2; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5399 giải pháp 40167 câu trả lời
Được đăng

There is no live support for Firefox.

See this: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Uninstalling+Firefox

There is no live support for Firefox. See this: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Uninstalling+Firefox