Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is my history gone, along with my bookmarks?

  • 2 trả lời
  • 81 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My bookmarks and ALL my history has disappeared. Some of my bookmarks I found in the tab, but not all of them. My history, however is completely gone. I'm quite annoyed by this, as I use my history often.

This happened

Just once or twice

== My computer restarted

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

same here , but it wont come back!!!!!