Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox4Life78: Вместо новых вкладок открываются новые окна

  • 2 trả lời
  • 65 gặp vấn đề này
  • 68 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Вместо новых вкладок открываются новые окна

Operating system

Windows XP

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Вместо новых вкладок открываются новые окна

more options

In place of new inset open new windows