Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Somehow I have lost the toolbar that on the far left where it says file, view, options and several other icons incluiding the printer icon. How can I get this back?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

there is no toolbar

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hit the Alt key (Cmd for Mac) to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.