X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

When I download it uses wordpad and is unreadable. How do I change it to download into Microsoft word?

Được đăng

When i download, it uses wordpad which is just gibberish on my computer. How can I change the default to microsoft word?

When i download, it uses wordpad which is just gibberish on my computer. How can I change the default to microsoft word?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • -getplusplusadobe16263
  • Office Plugin for Netscape Navigator
  • Default Plug-in
  • Shockwave Flash 10.0 r45
  • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5419 giải pháp 40418 câu trả lời
Được đăng
See this: [http://support.mozilla.com/en-US/kb/Managing+file+types]