Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i find "customize" for my themes?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've been looking for the place i can find customize themes because I wasn't too interested in all the other themes but i just can't find it.

I've been looking for the place i can find customize themes because I wasn't too interested in all the other themes but i just can't find it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you mean personas?

www.getpersonas.com --- See also Use themes to change the look of Firefox and http://kb.mozillazine.org/Themes (Lightweight theme)