Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why am I getting Internal Server Error when trying to access PayPal?

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I have tried modifying cookies, making sure PayPal.com is allowed, read everything I can find on internet and still unable to solve problem. In an older blog posting, it said PayPal is blocking Firefox. Is this still true?

URL of affected sites

http://www.paypal.com

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

same exact problem using vista