Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

History only displays today's pages

  • 2 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

I want to be able to search old pages that I have visited but History only displays pages visited "today" how do I change the setting?

Giải pháp được chọn

Is Firefox set to clear your history? Check your Privacy settings to make sure.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Is Firefox set to clear your history? Check your Privacy settings to make sure.

more options

I feel slightly stupid - I looked at every other Option apart from Privacy. Thank you very much for your help