Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why is it after about 4 minutes the browser wont work with out moving my mouse

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

when i am on face book after about 4 minutes my browser firefox will not work with out me moving my mouse

URL of affected sites

http://facebook.com

when i am on face book after about 4 minutes my browser firefox will not work with out me moving my mouse == URL of affected sites == http://facebook.com

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have that problem when running in the Firefox SafeMode? http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode Don't select anything right now, just use "Continue in SafeMode."