Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

predictive typing/ history is not coming up in location bar

  • 1 trả lời
  • 95 gặp vấn đề này
  • 744 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I used to type a few letters in the location bar and history and suggestions would appear. Now I have to type in every web address I want to go to -- I don't know why the predictive typing and suggestions suddenly stopped working -- I haven't changed any settings. I've checked on Preferences/Privacy and it is set to Remember History and to suggest History and Bookmarks. I saw a similar question on here that suggested looking at the AVG add-on, but I don't have that. The predictive typing was very helpful -- I wish it hadn't disappeared!!! Can you please help?

Giải pháp được chọn

please tell me how to turn predictive text back on

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

please tell me how to turn predictive text back on