X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I took away all my toolbars and cannot find a way to get them back

Được đăng

I took away all my toolbars and cannot get them back onto my firefox browser

This happened

Just once or twice

== I took away all my toolbars

I took away all my toolbars and cannot get them back onto my firefox browser == This happened == Just once or twice == I took away all my toolbars

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • -npmnqmp 989898989877
 • npdivxplayerplugin
 • npdnu
 • npdnupdater2
 • Pando Web Installer
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Winamp Application Detector
 • Default Plug-in
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.2"
 • Shockwave Flash 10.0 r45
 • DivX Web Player version 2.0.0.254
 • Yahoo Application State Plugin version 1.0.0.7
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_16 for Mozilla browsers
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • Npdsplay dll
 • DRM Store Netscape Plugin
 • DRM Netscape Network Object

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB7.0

Thông tin chi tiết

I took away all my toolbars and cannot get them back onto my firefox

the-edmeister
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5434 giải pháp 40565 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hit the Alt key (Cmd for Mac) to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

Hit the '''Alt''' key ''(Cmd for Mac)'' to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.