Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can I add my own favicon to a bookmark for a site that doesn't have one?

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

can I add my own favicon to a bookmark for a site that doesn't include one?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

The Favicon Picker extension from https://addons.mozilla.org/en-US/fire.../7849 can do this.

more options

I have the same issue. I would like to have Favicons for those of my sites which do not have them.

more options
more options

Where are the favicons stored?

more options

In the bookmarks file - places.sqlite .