X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

can I add my own favicon to a bookmark for a site that doesn't have one?

Được đăng

can I add my own favicon to a bookmark for a site that doesn't include one?

can I add my own favicon to a bookmark for a site that doesn't include one?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • -Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.2"
  • Default Plug-in
  • Shockwave Flash 10.0 r45
  • Npdsplay dll
  • DRM Store Netscape Plugin
  • DRM Netscape Network Object

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3

Thông tin chi tiết

zzxc 22 giải pháp 242 câu trả lời
Được đăng

The Favicon Picker extension from https://addons.mozilla.org/en-US/fire.../7849 can do this.

The Favicon Picker extension from [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7849] can do this.

Người tạo câu hỏi

I have the same issue. I would like to have Favicons for those of my sites which do not have them.

I have the same issue. I would like to have Favicons for those of my sites which do not have them.
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17578 giải pháp 158993 câu trả lời
Được đăng
* Favicon Picker 2: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/3176 * Favicon Picker 3: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/7849

Người tạo câu hỏi

Where are the favicons stored?

Where are the favicons stored?

Người tạo câu hỏi

In the bookmarks file - places.sqlite .

In the bookmarks file - places.sqlite .