X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

MJBDesigns: Session cut off

Được đăng

I had to re-install Snow Leopard on my MAC, and now I can't get back my saved passwords, or save any new passwords on Firefox.

I had to re-install Snow Leopard on my MAC, and now I can't get back my saved passwords, or save any new passwords on Firefox.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Help?

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2

Thông tin chi tiết

I need help to answer this.

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17567 giải pháp 158879 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

See http://kb.mozillazine.org/Password_Manager