Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot take pictures with my webcam anymore on Facebook. It works with Internet Explorer though :|

  • 1 trả lời
  • 42 gặp vấn đề này
  • 1757 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In facebook there's the option to take pictures using your webcam directly on their site. It worked perfectly untill April or so when it stopped recognizing the device. Everything is up to date...so what could be the problem?

This happened

Every time Firefox opened

== in April

Tất cả các câu trả lời (1)

more options