Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I setting up Yahoo as default email in firefox?

  • 1 trả lời
  • 71 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I am trying to set up yahoo as the default email in Firefox. I want it to auto open when i am in a program (like craigslist) to send an email. I use windows xp. the only reference to this i can find is in Netscape I use yahoo as a net based program.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn