Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

adding second language while keeping English as default + are older versions of Firefox available for download (wary of newest due to feedback I've read)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have not installed Firefox. Thinking about it and it sounds good until I see all the problems people are having with crashing and connecting etc. That is why I want to know if an older version is available for download. I would feel more comfortable.

Also if do install, want to be able to read / write Russian language but not lose English as the primary language by default. Is this possible?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options