Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Got new computer--cannot get Google toolbar to show up tho have downloaded it several times.

  • 1 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 47 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi alex_mayorga

more options

Transferred Firefox and other programs to new computer; however, my Google toolbar (especially bookmarks of concern) did not transfer. I downloaded it again (more than once); it shows up on my Tools/Addo-ons as enabled but does not show up on the View/Toolbar section (never since new computer). I uninstalled and reinstalled, but no luck. What now?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options