X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Everytime I type in a website I get Ld-finde.com. How do I get rid of this

Được đăng

I get Ld-finde.com in response to any web page I try to load.

This happened

Every time Firefox opened

== I first downloaded firefox

I get Ld-finde.com in response to any web page I try to load. == This happened == Every time Firefox opened == I first downloaded firefox

Giải pháp được chọn

See [tiki-view_forum_thread.php?forumId=1&comments_parentId=655422]

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • -My Web Search Plugin Stub for 32-bit Windows
 • Default Plug-in
 • Shockwave Flash 10.0 r42
 • iTunes Detector Plug-in
 • 3.0.50106.0
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • 6.0.12.1212
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealJukebox Netscape Plugin
 • Google Update
 • Java Plug-in 1.5.0_10 for Netscape Navigator (DLL Helper)
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Npdsplay dll
 • DRM Store Netscape Plugin
 • DRM Netscape Network Object

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)

Thông tin chi tiết

cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17419 giải pháp 157385 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

See [tiki-view_forum_thread.php?forumId=1&comments_parentId=655422]

See [tiki-view_forum_thread.php?forumId=1&comments_parentId=655422]