Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to save tag bookmarks when using Clear recent history

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When clearing recent history, everything, starred bookmarks are also deleted. How to keep them?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you mean that the bookmarks are actually gone and no longer show in the Bookmarks Manager (Library)? Only bookmarks that you have visited should show in that list and be removed from only that list if you use "Clear Recent History" to clear the "Browser History".