Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube playback issue

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When the youtube video is opened, it shows the loading circle without any possibility to start a video. After first refresh of the page it shows the thumbnail of the video, but play button still doesn't work. And then after second refresh it sometimes begin to work properly. The problem exists only on Youtube and its videos. Thank you.

When the youtube video is opened, it shows the loading circle without any possibility to start a video. After first refresh of the page it shows the thumbnail of the video, but play button still doesn't work. And then after second refresh it sometimes begin to work properly. The problem exists only on Youtube and its videos. Thank you.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.