Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am getting notificantion from a site I visted on firefox on my windows

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I visted a web site once and left after trying to watch a some movies without any success. Now my firefox are sending notification to my deasktop from this website. But the site is no longer opened in my browser. I tried to to run the antivirus but nothing was found. I checked for any extension and nothing as well. The notification are coming from the firefox itself and I dont know why. And I dont know how to stop it.

I visted a web site once and left after trying to watch a some movies without any success. Now my firefox are sending notification to my deasktop from this website. But the site is no longer opened in my browser. I tried to to run the antivirus but nothing was found. I checked for any extension and nothing as well. The notification are coming from the firefox itself and I dont know why. And I dont know how to stop it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you try clearing the browser cache? https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache# Also clear the startup cache. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.