Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox issue

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I try to view my pictures... Firefox has started to ask, every time... "how do I want to view this JPG file.

I must choose, Firefox, Internet explorer and so forth. I choose Firefox and it opens.

BUT.....

How do I get this message to STOP.... every blasted time I click on my pictures.

There's some stuff in the "about:config" that someone changed from true to false... I think...

What do I change back... so this annoying pop up.... stops....

When I try to view my pictures... Firefox has started to ask, every time... "how do I want to view this JPG file. I must choose, Firefox, Internet explorer and so forth. I choose Firefox and it opens. BUT..... How do I get this message to STOP.... every blasted time I click on my pictures. There's some stuff in the "about:config" that someone changed from true to false... I think... What do I change back... so this annoying pop up.... stops....

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.