Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Why can´t my email within Outlook not be shown. "error" Your email cant be shown at the moment. Try again lather or check your Internet connection.

In other browsers an android phone there is no problems. P.s. I have just updated Firefox. to version 127 for Linux Kind regards Bent

Why can´t my email within Outlook not be shown. "error" Your email cant be shown at the moment. Try again lather or check your Internet connection. In other browsers an android phone there is no problems. P.s. I have just updated Firefox. to version 127 for Linux Kind regards Bent
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The screenshot option in Firefox is not useful because we cannot see the entire browser window. This only shows what's in the window. Do you have the same issue with Firefox in Troubleshoot Mode?

I'm in it everyday at work and home with no issues. see screenshot

What OS? What Desktop? X11 or Wayland?

Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.