Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Private Window Separate Taskbar Icon Version 127.0 (64-bit)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

How do i disable separate Private Window on Taskbar. browser.privateWindowSeparation.enabled =False is not working anymore. Any Help? Or Suggestion.

How do i disable separate Private Window on Taskbar. browser.privateWindowSeparation.enabled =False is not working anymore. Any Help? Or Suggestion.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This option will be restored soon.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.