Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox fail

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I try to login to my Social Security account after pulling up the Soc Sec site (ssa.gov), I get this message:

"Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand. Size of a request header field exceeds server limit."

I tried waiting a couple of days and attempting a login again. I also tried turning off my VPN, using a new tab, refreshing the site and restarting my laptop. I do not get this message when I use Safari to login, but I want to use Firefox.

Thanks for your help in fixing this problem.

When I try to login to my Social Security account after pulling up the Soc Sec site (ssa.gov), I get this message: "Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand. Size of a request header field exceeds server limit." I tried waiting a couple of days and attempting a login again. I also tried turning off my VPN, using a new tab, refreshing the site and restarting my laptop. I do not get this message when I use Safari to login, but I want to use Firefox. Thanks for your help in fixing this problem.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.