Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dell startup failure

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi haileys_coment

more options

Using Firefox on an ancient Dell with XP to run one IP security camera, It may have succumbed to a software glitch. The message now on startup, after an initial failed attempt to load operating system is: C0000218 Registry File Failure. Registry cannot load Hive File, log, or Alt (Corrupt, Absent, or Not Writable)

What do you suppose can be done to de-glithch the os loading routine, so I can keep it out of the landfill.

Thank you, Tony H

Using Firefox on an ancient Dell with XP to run one IP security camera, It may have succumbed to a software glitch. The message now on startup, after an initial failed attempt to load operating system is: C0000218 Registry File Failure. Registry cannot load Hive File, log, or Alt (Corrupt, Absent, or Not Writable) What do you suppose can be done to de-glithch the os loading routine, so I can keep it out of the landfill. Thank you, Tony H

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You have failed to explain how this is a browser issue.

Hữu ích?

more options

If I could pinpoint a browser problem I would be most of the way to analyzing and troubleshooting. My intent is to illicit as much technical supposition from cross skills as possible.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.