Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

live not working yt

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bigi162

more options

Hi,

I can't watch live stream on youtube. I see only black screen on loading circkle. Ads working fine but after them i see what i said before. When live is over then i can normally watch it. I can watch twitch normally. There is problem olny on yt. best chris

Hi, I can't watch live stream on youtube. I see only black screen on loading circkle. Ads working fine but after them i see what i said before. When live is over then i can normally watch it. I can watch twitch normally. There is problem olny on yt. best chris

Giải pháp được chọn

Also no issues for me with the Kanał Sportowy live stream. see screenshot https://www.youtube.com/watch?v=gc9jXia93Xg

Do you have the same issue with Firefox in Troubleshoot Mode?

What security software are you running?

Are you running pro or home version of Windows? If pro, you should have sandbox enabled for testing. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Try downloading a different version of Firefox and see if you have the same issue. Remember to install in a different directory than your current install. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

You can also Refresh Firefox. https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Provide links and screenshots of the issue. I have no issues with live. see screenshot https://www.youtube.com/watch?v=1kgE1obwhW0

Hữu ích?

more options

Play button doesnt work. Refreshing page also.

Được chỉnh sửa bởi bigi162 vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Also no issues for me with the Kanał Sportowy live stream. see screenshot https://www.youtube.com/watch?v=gc9jXia93Xg

Do you have the same issue with Firefox in Troubleshoot Mode?

What security software are you running?

Are you running pro or home version of Windows? If pro, you should have sandbox enabled for testing. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Try downloading a different version of Firefox and see if you have the same issue. Remember to install in a different directory than your current install. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

You can also Refresh Firefox. https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Hữu ích?

more options

In troubleshoot mode everything fork fine. After turning it off there is no issue anymore. Thanks for help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.