Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error 1001 - DNS resolution error

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vopil15234

more options

Hello!

I get this error often when I try to access various websites. This doesn't happen when I use Opera, so I assume the problem is not with the websites.

My OS: Windows 10. My Firefox version: 127.0 (64-bit).

Hello! I get this error often when I try to access various websites. This doesn't happen when I use Opera, so I assume the problem is not with the websites. My OS: Windows 10. My Firefox version: 127.0 (64-bit).
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

No issues for me. see screenshots What are your DOH settings. see screenshot What dns settings are on the computer and router? I have cloudflare everywhere.  ;-))

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What sites?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

No issues for me. see screenshots What are your DOH settings. see screenshot What dns settings are on the computer and router? I have cloudflare everywhere.  ;-))

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Thanks for looking into it!

"What dns settings are on the computer and router?" I don't know but could that be an issue if everything works fine in Opera?

I just noticed something:

If I type beholder.hu in the URL bar I'm taken to the Error 1001 page.

But if I type https://www.beholder.hu/ it works.

Hữu ích?

more options

It turned out that I manually set a proxy server some time ago and I forgot about it. I've disabled it and now everything seems fine. Thank you jonzn4SUSE!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.