Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

links and reading suggestions missing

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

After a forced shut down, my home page is suddenly blank. All my tabs are missing. All my most used links are missing. All the reading suggestions and pocket is missing.

Is there anyway to restore these items?

After a forced shut down, my home page is suddenly blank. All my tabs are missing. All my most used links are missing. All the reading suggestions and pocket is missing. Is there anyway to restore these items?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.