Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Addon/Extension allow list with group policy

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mike Kaply

more options

Hello!

I manage our browser configuration for our enterprise. We use group policy to restrict browser addons until they clear our internal security review.

I'm looking for a way to allow specific addons using group policy, while generally blocking everything else.

I've found the setting to enforce the installation of addons, but we'd like to avoid forcing every addon to install on every system as there would be overlap between things like password managers and such.

Is there a way to accomplish this?

Hello! I manage our browser configuration for our enterprise. We use group policy to restrict browser addons until they clear our internal security review. I'm looking for a way to allow specific addons using group policy, while generally blocking everything else. I've found the setting to enforce the installation of addons, but we'd like to avoid forcing every addon to install on every system as there would be overlap between things like password managers and such. Is there a way to accomplish this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This policy:

https://mozilla.github.io/policy-templates/#extensionsettings

Allows you to block all addons except ones that you set the "allowed" keyword on.

A user can install those.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.