Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Customize Links on Firefox New Tab Page

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul McKeown

more options

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-items-on-firefox-new-tab-page#w_pin-unpin-or-remove-a-shortcut.

However, today, when I try to edit a shortcut link, I do not get the 3 dots menu by right clicking on a shortcut tile.

Is this a recent change, a bug, an issue with my installation (which has been stable for many years)?

How can I get back the functionality back?

I am using Firefox 127.0 (64 bit) on Windows (Windows 11, all up to date).

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-items-on-firefox-new-tab-page#w_pin-unpin-or-remove-a-shortcut. However, today, when I try to edit a shortcut link, I do not get the 3 dots menu by right clicking on a shortcut tile. Is this a recent change, a bug, an issue with my installation (which has been stable for many years)? How can I get back the functionality back? I am using Firefox 127.0 (64 bit) on Windows (Windows 11, all up to date).

Được chỉnh sửa bởi Paul McKeown vào

Giải pháp được chọn

Weird. Not been working for weeks, now I use troubleshooting mode (it worked in troubeshooting mode), then back to normal mode thinking I would start extensions one by one to see if one of them was the issue, but hey presto! It is now working as normal. Could using troubleshooting mode and using the pinning functionality have unblocked something? No idea, but problem now appears to be resolved. Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Problem persists. Any solution?

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

Yes, it works properly in troubleshooting mode.

How can I resolve this?

Switch extensions on and off one by one until I find the guilty party?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Weird. Not been working for weeks, now I use troubleshooting mode (it worked in troubeshooting mode), then back to normal mode thinking I would start extensions one by one to see if one of them was the issue, but hey presto! It is now working as normal. Could using troubleshooting mode and using the pinning functionality have unblocked something? No idea, but problem now appears to be resolved. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.