Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Free Extension to View Mobile Layout and Fix Errors on WordPress Site in Firefox?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zeeshan Aslam Durrani

more options

Hello Mozilla Community,

I am looking for a free Firefox extension that can help me view the mobile layout of my website and identify errors to speed up the site. Additionally, I need an extension or tool that can help find and fix bugs on my WordPress site to enhance performance in the Firefox browser.

My website is [this site](https://topfollowapkguru.com), where I provide download links for my app. Ensuring the site loads quickly and is free of errors is crucial for providing a good user experience.

Could anyone recommend such extensions or tools available for Firefox? Any guidance or suggestions would be greatly appreciated!

Thank you for your help!

Best regards, Durrani Zeeshan

Hello Mozilla Community, I am looking for a free Firefox extension that can help me view the mobile layout of my website and identify errors to speed up the site. Additionally, I need an extension or tool that can help find and fix bugs on my WordPress site to enhance performance in the Firefox browser. My website is [this site](https://topfollowapkguru.com), where I provide download links for my app. Ensuring the site loads quickly and is free of errors is crucial for providing a good user experience. Could anyone recommend such extensions or tools available for Firefox? Any guidance or suggestions would be greatly appreciated! Thank you for your help! Best regards, Durrani Zeeshan

Giải pháp được chọn

Hi

Responsive Design Mode will help you to see you site in a mobile view:

https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/responsive_design_mode/

What errors are you seeing with your website?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Responsive Design Mode will help you to see you site in a mobile view:

https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/responsive_design_mode/

What errors are you seeing with your website?

Hữu ích?

more options

Thank you Paul, that was perfect.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.