Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

repeated asking for firefox to be default browser. why doesn't it stick?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

My system repeated asks if I want Firefox to be my default browser. Equally as many times I have indicated yes but why doesn't it stick? Running Win10 latest update. Please help me get rid of this annoyance.

My system repeated asks if I want Firefox to be my default browser. Equally as many times I have indicated yes but why doesn't it stick? Running Win10 latest update. Please help me get rid of this annoyance.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.