Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opening Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I open Firefox, it is only a quarter of the browser in the right-upper quarter of the screen. How can I make it so the browser opens fully in the entire screen.

When I open Firefox, it is only a quarter of the browser in the right-upper quarter of the screen. How can I make it so the browser opens fully in the entire screen.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to rename/remove xulstore.json in the Firefox profile folder with Firefox closed.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.